Informace pro včelařeVybrané odborné články

Loupeže ve včelstvech    –     masivní  nebo  skryté :
Loupez masivni – OVP13-2
Loupez skryta – OVP13-2

Plásty jako základní stavební prvek včelstva :
Plásty

Podmínky pro tvorbu nektaru :
Podmínky

O zimování včelstev :

Článek profesora CORKINSE o přezimování včel
V r. 1930 a 1932 byly v USA vydány dvě významné výzkumné práce o zimování včel:
1. CORKINS C.L. (1930): The Metabolism of the Honey Bee Colony During Winter. Bull. Wyo. Agric. Exp. Sta. No. 175, 52 pp.
2. CORKINS C.L., GILBERT C.S. (1932): The Metabolism of Honeybees in Winter Cluster. Bull. Wyo. Agric. Exp. Sta. No. 187, 30 pp.
Jsou to práce přinášející základní poznatky o zimujícím včelstvu (u nás málo známé).
Výtah toho podstatného z první citované práce byl zveřejněn v říjnovém a listopadovém čísle časopisu American Bee Journal v r. 1932.

Protože v článcích byly použity v současnosti málo známé jednotky pro teplotu a hmotnost, příp. délku, převedli jsme je na dnes běžné jednotky. Tam, kde bylo zapotřebí zmínit
i jednotku použitou v původním článku, jsou uvedeny obě dvě.
Např. u teploty pod 0 ve °F je v hranatých závorkách uvedena i odpovídající teplota ve °C. Váha vyjádřena v uncích je přepočtena na gramy nebo kilogramy. Přepočty jednotek jsou
v textu i v tabulkách a obrázcích.
Jde o poznatky, které mají trvalou platnost a tak i po více než 80 letech nám řeknou hodně
o tom, jak včely přečkávají zimu, jak reagují na teploty, jak hospodaří s teplem a jak se to projevuje ve spotřebě zásob. Úvodní slovo a překlad článků : Ing. Květoslav Čermák.
Oba články si můžete přečíst zde.