Včelařský kroužek mládežeHistorie kroužkuČinnost kroužku

Včelařský kroužek pracuje ve dvou skupinách – mladší a starší žáci.
S přihlédnutím k věku se děti seznamují různou formou a do různé hloubky se životem včelího společenství a s tím, co potřebuje vědět každý včelař k úspěšnému chovu včel.

 

Zlatá včela 2024 ve Stříbře

 

V sobotu 4.května 2024 proběhlo ve Stříbře oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Tato soutěž je určena pro žáky včelařských kroužků mládeže a letos se jí zúčastnili žáci ze šesti kroužků z Plzeňského a tří kroužků z Karlovarského kraje. Celkem soupeřilo třicet jedna dětí ve dvou věkových kategoriích. Dvacet soutěžících bylo v kategorii mladších žáků z prvních až pátých tříd základních škol a jedenáct bylo v kategorii starších žáků do devátých tříd. Organizátorem soutěže byla Základní organizace včelařů Stříbro, která tento úkol na sebe vzala již po šesté. Kromě Českého svazu včelařů se na podpoře uspořádání soutěže podílelo vedení Plzeňského kraje, město Stříbro, sesterská organizace včelařů z Kladrub, podnik Kermi ve Stříbře a stříbrská mlékárna. Děkujeme všem, kteří se na organizaci akce podíleli. Velký dík patří též ZŠ v Gagarinově ulici, v jejíchž prostorách soutěž proběhla, i pracovníkům školní jídelny, kteří se zdárně zhostili úkolu nakrmit několik desítek hladových krků.
Základními disciplínami klání byl vědomostní test, botanika (zaměřená na znalost pro včely významných rostlin), znalost pomůcek užívaných při chovu včel. Další disciplína prověřovala znalosti a dovednosti potřebné při vlastním chovu včel a poslední disciplína byla zaměřena na ovládání mikroskopu nutného k poznávání včel i nemocí, které je postihují. Těchto pět disciplín měly obě kategorie dětí společné – s odlišením jejich náročnosti v závislosti na věku soutěžících. Na tyto základní okruhy navazovaly pro každou kategorii tři disciplíny doplňkové. Doplňkové disciplíny byly vyhodnocovány odděleně a neměly vliv na postup soutěžících z prvních míst v kategorii starších žáků, kteří získali možnost postoupit do celostátního kola Zlaté včely. 

.
A jaké byly výsledky soutěže? V kategorii mladších žáků zvítězil Antonín Čechura, na druhém místě se umístil David Burda a třetí byl Jakub Karlík, všichni z včelařského kroužku z Kladrub. V kategorii starších žáků zvítězil Lukáš Loukota z včelařského kroužku Stříbro, druhá byla Eva Hradilová a třetí Tadeáš Andrle, oba z včelařského kroužku Kladruby.
Do celostátního kola postupuje z prvního místa Lukáš Loukota a druhým postupujícím je ze čtvrtého místa Petr Bareš (VKM Stříbro). Důvodem je, že se soutěžící z druhého ani třetího místa celostátního kola soutěže nemohou z rodinných důvodů zúčastnit. Oběma reprezentantům západních Čech budeme držet v celostátním kole Zlaté včely palce.
Oblastní kolo Zlaté včely 2024 je minulostí a skončilo úspěchem pro soutěžící z Kladrub a ze Stříbra. Ukázalo však, že v západních Čechách se v poslední době rozvíjení práce s včelařskou mládeží příliš nedaří. Ubývá včelařských kroužků i žáků, kteří je navštěvují. A to přesto, že Západočeši byli po řadu let na republikové i mezistátní úrovni velmi úspěšní. Je potěšující že ti, kteří dříve západní Čechy reprezentovali v soutěžích, u včelařského koníčka většinou zůstali a jsou i výbornými včelaři praktiky. Je jen na dospělých včelařích a včelařských organizacích, aby výchově včelařského dorostu věnovali více úsilí.
                                                                   Oldřich Koubek, vedoucí VKM Stříbro 

.

Několik fotek z akce naleznete zde

 

 

 

Červenec 2023 – IMYB – Mezinárodní soutěž mladých včelařů měla výraznou českou stopu

 

Začátkem července 2023 proběhla ve Slovinsku mezinárodní soutěž mladých včelařů – IMYB 2023. V konkurenci 90 soutěžících ze 30 zemí z celého světa se čeští včelaříci neztratili a přivezli první místo ze soutěže družstev. Tento úspěch nás těší o to více, protože jedním z úspěšných účastníků byl i odchovanec včelařského kroužku mládeže ze Stříbra – Lukáš Loukota. Ten si vybojoval postup do Slovinska svým třetím místem v celostátní soutěži Zlatá včela 2023. Velmi gratulujeme a přejeme mu, aby jej jeho další setkávání se včelami bavilo stejně jako doposud.

Mezi mladými včelaři ve Stříbře se opět zrodila hvězdička

 

Ve dnech 10. až 12. června 2022 proběhla ve východočeských Nasavrkách soutěž mladých včelařů Zlatá včela ve svém ústředním republikovém kole. Po několikaleté odmlce v této soutěži v kategorii starších žáků opět zazářil jako vítěz člen včelařského kroužku ze Stříbra, a to student 1. ročníku Gymnázia ve Stříbře Lukáš Loukota. Jako jeden z nejmladších účastníků soutěže překvapil svým výkonem a sám sebe asi i dosaženým výsledkem.
Příjemné překvapení je to i pro nás stříbrské včelaře. Přestože jsme z dob minulých navykli tomu, že členové včelařského kroužku bývali na podobných soutěžích úspěšní, vítězství jsme ani my od takto mladého účastníka opravdu nečekali. O to větší radost z toho máme. Včelařský kroužek pracuje ve Stříbře již šestnáct let. Dětem se věnují zkušení včelaři a na výsledcích v soutěži Zlatá včela je to znát. Úspěchy mladých svěřenců jsou nejlepším oceněním jejich dlouhodobé nelehké práce. Členové kroužku stáli „na bedně“ v republikovém kole Zlaté včely poprvé v roce 2014. V následujícím roce člen včelařského kroužku Matěj Brzica přivezl vítězství dokonce z Mezinárodní soutěže mladých včelařů – IMYB 2015 z Banské Bystrice a v roce 2017 přivezl ocenění z IMYBu z Anglie Jakub Heicl, rovněž ze včelařského kroužku Stříbro, který o rok později svůj úspěch zopakoval na IMYBu 2018 ve Francii. Oba tito včelaři, dnes již dospělí, patří k nejlepším včelařům ve Stříbře a oba se také podílejí na výchově těch nejmladších včelaříků ve včelařském kroužku.
V předchozích dvou letech, kdy úřadovala pandemie Covidu 19, se Zlatá včela konala jen ve značně omezené on-line podobě, jsme tedy rádi, že se letos obnovil původní formát soutěže. Některé včelařské kroužky během tohoto nepříjemného období zanikly, jiné obnovují činnost jen velmi pomalu. Ve Stříbře se povedlo činnost obnovit naštěstí velmi úspěšně, i když s nižšími počty dětí v kroužku. Doufáme, že úspěch Lukáše Loukoty bude povzbuzením a motivací pro stávající i nové zájemce o účast ve včelařském kroužku. Také v letošním roce byla v plánu mezinárodní soutěž mladých včelařů IMYB 2022 a pořadatelem měla být Moskva.
Z pochopitelných důvodů se v obvyklé podobě, a hlavně v plánovaném místě soutěž konat nebude, ale náhradní setkání mladých včelařů na mezinárodní úrovni se v době od 2. do 6. července uskuteční v Praze, pochopitelně i s účastí „našeho“ Lukáše Loukoty. Při letošním setkání IMYB bude možná důležitější než samotné soutěžení právě přátelské setkání mladých včelařů z řady zemí z různých částí světa. Naplňuje nás hrdostí, že včelaři ze Stříbra budou mít na této akci důstojné zastoupení.

 

 

 

Zlatá včela 2021

 

V letošním roce stejně jako vloni nebylo možno z důvodu COVID 19 uskutečnit v obvyklé formě oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela. V sobotu 22.května 2021 byla tato soutěž uskutečněna náhradní
on-line formou a to celostátně. Soutěže se zúčastnilo 104 soutěžících
v kategorii mladších žáků a 95 v kategorii starších žáků ze všech soutěžních oblastí. Z oblasti Plzeňský a Karlovarský kraj se zúčastnilo 5 mladších žáků
a 8 starších žáků pouze ze dvou včelařských kroužků, a to ze Stříbra a Zruče – Sence. Z VKM Stříbro se zúčastnili 3 mladší žáci a 3 žáci v kategorii starších. Z mladších žáků dosáhl nejlepšího umístění Lukáš LOUKOTA
na 14. místě výslednými 46 body z 55 možných. Veronika ČECHÁNKOVÁ
se umístila jako padesátá a Petr BAREŠ jako devadesátý třetí. V kategorii mladších žáků nebude celostátní kolo soutěže uspořádáno a nejlepší soutěžící v pořadí budou odměněni věcnou cenou.
V kategorii starších žáků byl nejúspěšnější ze stříbrských včelaříků David LANG na druhém místě se 72 body ze 75  možných. Josef MAREK se umístil jako čtyřicátý pátý s 51 body ze 75 možných a Adéla PLOCAROVÁ
se umístila jako šedesátá druhá s 43 body ze 75 možných.
V kategorii starších žáků bude uskutečněno 18. června 2021 v Nasavrkách celostátní soutěžní kolo za účasti 36 soutěžících. Odměnou pro nejlepší soutěžící z tohoto kola soutěž v letošním roce končí. Mezinárodní soutěž IMYB 2021 nebude z důvodu přetrvávající pandemie uskutečněna.
O tom, kdo ze stříbrských včelaříků se soutěže zúčastní a s jakými výsledky ji absolvuje, vás budeme opět informovat.