Včelaři ze Stříbra Vám přejí krásný den

Jan Ámos Komenský  :  …   Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati nežli z mnoha knih učených.