Včelařský kroužek mládeže 

Činnost včelařského kroužku …

Postupně a úměrně svému věku se děti učí poznávat základní i složitější zákonitosti života ve včelím úlu i základní pravidla, kterých musí včelaři dbát při ošetřování včelstev. K teoretické přípravě využívá kroužek prostor DDM ve Stříbře, kde využívá učebnu pro teoretickou výuku i dílnu pro osvojení drobných manuálních činností, které jsou při včelaření potřeba.

Praktické dovednosti v chovu včel si mohou vyzkoušet na včelařské základně. Zde se klade velký důraz na bezpečnost – děti mají ochranné pomůcky a pracují vždy pod dohledem zkušeného včelaře.

 

Některé děti se sice včel zpočátku bojí, ale postupně zjišťují, že při správném přístupu a chování včelaře není práce se včelami nebezpečná. Včelky jsou živí tvorové, při jejich ošetřování je třeba respektu a opatrnosti, aby nedocházelo k jejich hromadnému umačkání. Plné soustředěnosti, které je k zacházení se včelami potřeba pak mohou děti využít i v jiných životních situacích. Některé starší děti už si pořizují vlastní úly a začínají včelařit samostatně, časem se zapojují i do činnosti základní včelařské organizace. Naplňují tak dlouhodobé poslání včelařského kroužku, kterým je obnovovat a posilovat počty včelařů na Stříbrsku a v okolí.