Založení spolku ve Stříbře

 

Založení stříbrského spolku včelařů spadá do období těsně po 2. světové válce, a sice do prosince roku 1945. Období prvních padesáti let existence naší ZO ČSV Stříbro zpracoval pan Jiří Jindřich, který také zprávu o tomto období přednesl na slavnostní schůzi k padesátému výročí od vzniku organizace. Celý záznam jeho řeči se bohužel nedochoval. Část rukopisu je však k dispozici, proto je možné citovat :

„Neříkám nic nového, že 50 roků v historii národa mnoho není, i když je to půl století nabitého tolika tragickými zvraty a událostmi, ale pro náš spolek to znamená celou historii. Když myslím na dobu jejího vzniku před padesáti léty, která mnohým z Vás nic neříká a pro mnohé je jen jako vyprávění zkazek a pověstí, pro nás pamětníky to připadá jako by to bylo včera, jak to uteklo.
Byla to doba po prožité hrůze strachu a ponížení, plná nadšení a nadějí pro nás, ale zde také doba strachu a beznaděje pro starousedlíky, kteří donedávna byli udržováni v euforii a naději, že se stanou pány Evropy a světa a najednou hluboký pád a očekávání toho nejhoršího, že budou muset opustit své domovy a jít do neznáma.“
„Do této atmosféry přijíždějí, nejprve ojediněle a nesměle, noví osídlenci. Mezi nimi ale také mnoho nepoctivých darebáků, kteří měli jen touhu rabovat, terorizovat původní obyvatele, krást a pak zmizet. Ale Ti, kteří to mysleli poctivě a opravdově, založili si zde svou novou existenci, těch postupně přibývalo a začali se dávat dohromady. Tak to bylo i s hrstkou milovníků včeliček, kteří si buď přivezli svoje včeličky, nebo se začali starat o včely opuštěné.“

A můžeme předpokládat, že velmi brzy po osvobození, se začali scházet, aby si o včelách porozprávěli. Tady můžeme hledat kořeny založení našeho spolku, které pak vyvrcholily zakládající schůzí dne 9. prosince 1945.
Z dalších zápisů je zřejmé (např. 19. května 1946 bylo přítomno 118 členů), že to byla organizace mnohem větší než ta dnešní. Zahrnovala i obce Černošín, Kladruby, Pernarec, Svojšín, Pňovany, Trpisty, Vlkýš, Úlice, Jivjany, se všemi okolními obcemi a osadami. Záznam z 25. dubna 1948 uvádí, že včelařský spolek ve Stříbře tehdy čítal 213 členů. Tento stav trval ještě v roce 1949.
V roce 1950 eviduje spolek 189 členů a celkem 1027 včelstev.

Ze zápisů ze schůzí je zajímavé si připomenout :

25. 4. 1948
­-  na včelstva ve slaměných úlech na divokou stavbu, nebude vydáván cukr
­-  příděl cukru byl 7 kg na včelstvo za 13 Kč staré měny
­-  každý začínající včelař musí vykonat včelařskou zkoušku

30. 1. 1949
­-  bylo rozdělováno osivo svazenky na jednotlivé obce
­-  včelaři měli předepsanou povinnou dodávku medu 1kg na včelstvo
­-  každý člen zasadí povinně 3 jívy
­-  přídělem byly rozdělovány mezistěny

12. 3. 1950 výroční schůze
­-  spolek vlastní 3 včelstva a nakupuje 10 úlů, kde se budou dělat praktická školení včelařů.
­-  kontingent medu (povinná dodávka) byl za organizaci splněn. 9 členů však nesplnilo. Tito obdrží trestní výměr.  Včelaři s 1 včelstvem jsou omluveni.

20. 8. 1950
–  kontingent medu na 1 včelstvo v roce 1950 je 1,5 kg
­-  příděl cukru na 1 včelstvo je 6 kg
­-  pro státní lesy v Čemínech dodá spolek 6 včelstev
­-  na kontingent splněno 1299 kg po 60 Kč/kg
­-  nad plán bylo dodáno 35,5 kg po 160 Kč/kg

20. 1. 1951
­-  na pomoc při vybudování včelnice JZD Stříbro dodáno 10 včelstev

24. 2. 1952
­-  spolek se zaměřuje na chov včelích matek.

20. 2. 1955
­-  kontingent medu celkem 1101 kg, překročen o 187 kg
­-  cukr zajištěn – celkem 5.677 kg.
­-  stížnost jednatele, že pracují jen 2, ostatní se vezou a spoléhají

10 5. 1958
– ­ zrušen chov matiček pro malý zájem členů

30. 9. 1958
­-  spolek má 90 členů a zazimováno je 509 včelstev
­-  dodávka medu splněna 1.443 kg tj. 136 %

31. 10. 1962
­-  spolek má 85 včelařů a 472 včelstev

8. 5. 1964
­-  začíná se s kočováním (V šedesátých létech bylo kočování se včelstvy k řepce ozimé velmi rozšířeno a podporováno. Jen v ZO ČSV Stříbro bylo postaveno 40 kočovných vozů. V rámci okresu dokonce přes 300. Státní statky poskytovaly příspěvek, zprvu ve výši 50 Kč, později 100 Kč za včelstvo, a přesuny vozů prováděly statky svými traktory zdarma.)

4.5.1966 a 6.11.1966
­-  byla uspořádána úspěšná včelařská výstava – jako součást celostátní konference o ekonomice včelařství, jejímiž pořadateli byli ZO ČSV Stříbro, Státní statky Tachov a SZTŠ Stříbro. Listina návštěvníků zaznamenala podpisy např. z Klatov, Bratislavy, Košic, Prahy, Křivoklátu, Šumperku, Tábora, Horažďovic, Prostějova, Holýšova, Staňkova a dalších míst. Je tam uveden též zápis s blahopřáním profesora dr. Svobody nebo ing. Veselého z VÚ včelařského z Dolu u Prahy.

17. 12. 1972
­-  na 1 včelstvo dodáno 17,2 kg medu (2. místo v okrese)

21. 11. 1976
­-  hovoří se o „soumraku včelaření“ v souvislosti s kočováním a leteckými postřiky řepky

23. 6. 1977
­-  státní příspěvek na zazimování činil 30,- Kč/ včelstvo
­-  příspěvek za přísun včelstva k řepce 50,- Kč/včelstvo

zdroj : almanach vydaný ZO ČSV Stříbro k výročí 70 let existence spolku