Včelařský kroužek mládežeHistorie kroužkuČinnost kroužku

Včelařský kroužek pracuje ve dvou skupinách – mladší a starší žáci. S přihlédnutím k věku se děti seznamují různou formou a do různé hloubky se životem včelího společenství a s tím, co potřebuje vědět každý včelař k úspěšnému chovu včel.

 

Zlatá včela 2021

V letošním roce stejně jako vloni nebylo možno z důvodu COVID 19 uskutečnit v obvyklé formě oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela. V sobotu 22.května 2021 byla tato soutěž
uskutečněna náhradní on-line formou a to celostátně. Soutěže se zúčastnilo 104 soutěžících v kategorii mladších žáků a 95 v kategorii starších žáků ze všech soutěžních oblastí.
Z oblasti Plzeňský a Karlovarský kraj se zúčastnilo 5 mladších žáků a 8 starších žáků pouze ze dvou včelařských kroužků, a to ze Stříbra a Zruče – Sence. Z VKM Stříbro se zúčastnili 3 mladší
žáci a 3 žáci v kategorii starších. Z mladších žáků dosáhl nejlepšího umístění Lukáš LOUKOTA na 14. místě výslednými 46
body z 55 možných. Veronika ČECHÁNKOVÁ se umístila jako padesátá a Petr BAREŠ jako devadesátý třetí. V kategorii mladších žáků nebude celostátní kolo soutěže uspořádáno a nejlepší soutěžící v pořadí budou odměněni věcnou cenou.
V kategorii starších žáků byl nejúspěšnější ze stříbrských včelaříků David LANG na druhém místě se 72 body ze 75  možných. Josef MAREK se umístil jako čtyřicátý pátý s 51 body ze 75 možných a Adéla PLOCAROVÁ se umístila jako šedesátá druhá s 43 body ze 75 možných.
V kategorii starších žáků bude uskutečněno 18. června 2021 v Nasavrkách celostátní soutěžní kolo za účasti 36 soutěžících. Odměnou pro nejlepší soutěžící z tohoto kola soutěž v letošním roce končí. Mezinárodní soutěž IMYB 2021 nebude z důvodu přetrvávající pandemie uskutečněna.
O tom, kdo ze stříbrských včelaříků se soutěže zúčastní a s jakými výsledky ji absolvuje, vás budeme opět informovat.