.

V sobotu 11.září 2021 …

u příležitosti Dne kulturního dědictví nabízeli stříbrští včelaři veřejnosti u stánku před muzeem některé včelí produkty.

V prostorách radnice se také konala oblíbená soutěž ve zdobení medových perníčků.

I přes mírnou nepřízeň počasí přišlo soutěžit  kolem šedesáti dětí a mládežníků, z nichž někteří se spokojili s tím, že si postup zdobení perníčků pouze vyzkoušeli a do soutěže dále nepokročili. Soutěžních prací se sešlo třicet čtyři v pěti věkových kategoriích. V každé z kategorií byli odměněni první tři soutěžící.

Kategorie předškoláků:

1. Petra HRADOVÁ

2. Jakub PTASZEK

3. Daniel STANĚK

 

Žáci 1. a 2. tříd:

1. Daniel PFLEGER

2. Viktorka ŘÁDOVÁ

3. Barbora SVOBODOVÁ

Žáci 3. až 5. tříd:

1. Ema ŠMÍDKOVÁ

2. Roman Zoubek

3. Klára SVOBODOVÁ

Žáci 6. až 9. tříd:

1. Terezka LOUKOTOVÁ

2. Lukáš LOUKOTA

3. Anežka BOUČKOVÁ

Dorostenci:

1. Lenka KREJZLOVÁ

2. Anna COUFALOVÁ

3. Veronika COUFALOVÁ

Všem výše jmenovaným účastníkům gratulujeme a pro ty soutěžící, kteří se nedostavili na vyhlášení výsledků, máme informaci : vaše nevyzvednuté ceny byly uschovány v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Zde jsou pro vás k dispozici. Věříme, že se všichni zúčastnění dobře bavili a těšíme se zase někdy příště na setkání nad medovým pečivem.

V sobotu 5.září 2020 …

…  se veřejnosti v rámci dnů evropského dědictví v prostorách před muzeem představili zástupci včelařů ze stříbrské ZO s nabídkou včelích produktů. Dále jsme na radnici připravili oblíbenou soutěž pro děti ve zdobení medových perníčků. Počasí tentokrát akci přálo, do soutěžení se zapojilo téměř 70 dětí. Nebylo jednoduché vybrat nejlépe ozdobené perníčky, všechny děti se velmi snažily o co nejlepší výsledek. Přesto jsme po druhé hodině odpolední vybrali a odměnili vítěze v několika věkových kategoriích. Věříme, že se všichni zúčastnění dobře bavili a těšíme se zase někdy příště na setkání nad medovým pečivem.

.

V sobotu 20.června 2020 od 9 hod. …

… na včelařské základně ve Stříbře proběhla akce pro začínající a mírně pokročilé včelaře.  Navzdory ne úplně příhodnému počasí dorazili i hosté ze základních organizací v Kladrubech a Mariánských Lázních. Osvěžili jsme si znalosti o podletním ošetřování včelstev a zodpověděli i četné dotazy zúčastněných. Podle ohlasů přítomných účastníků hodnotíme setkání jako úspěšné a přínosné.

V sobotu 22.února 2020 …

… se od 9 hodin v zasedací místnosti správy majetku města Stříbra uskutečnila akce určená zejména začínajícím a méně pokročilým včelařům. Připomněli jsme si, co vše je potřeba udělat v předjaří se včelami a zodpověděli jsme i na otázky účastníků.

 

Dne 1.prosince 2019 …

… se v 17 hodin na stříbrském náměstí slavnostně rozsvěcoval vánoční strom. Před vlastním rozvěcováním vystoupily dva místní dětské pěvecké soubory. Včelaři se na této akci úspěšně prezentovali prodejem zdobeného medového pečiva, voskových figurek a medu.

Dne 30.listopadu 2019 od 9 hodin …

… úspěšně proběhlo oblíbené zdobení medového pečiva  v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Odměnou všem účastníkům se staly vlastnoručně ozdobené perníčky. Základní organizace ČSV, z. s. Stříbro a DDM Stříbro děkují všem účastníkům za hojnou návštěvu.

 

Generační výměna proběhla u Stříbrských včelaříků úspěšně …

…  Ve dnech 7. až 9. června 2019 proběhlo v Nasavrkách v Železných horách celostátní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela 2019. Západočeské mladé včelaře tam odjeli reprezentovat vítěz oblastního kola této soutěže pro mladé včelaře z Plzeňského a Karlovarského kraje David Lang a z druhého místa tohoto oblastního kola Šimon Blažek – oba členové včelařského kroužku Stříbrští včelaříci. Jejich pozice přitom nebyla jednoduchá. Mladým včelařům ze Stříbra se totiž dařilo probojovat se do celostátního kola Zlaté včely pravidelně, a to již od roku 2009 a od roku 2014 se každoročně umístili „na bedně“, čímž se kvalifikovali k účasti na mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB a s ním spojenou mezinárodní soutěž. V roce 2014 se na mezinárodním úrovni dostali v konečném hodnocení do desítky nejlepších Matěj Frouz a Matěj Brzica (oba z včelařského kroužku Stříbro), v roce 2015 se Matěj Brzica stal dokonce absolutním vítězem. V roce 2018 se z původně evropské soutěže stalo vpravdě klání celosvětové, neboť se jí zúčastnilo osmdesát soutěžících z Evropy Asie a Afriky. Zde získal Jakub Heicl (VKM Stříbro) krásnou desátou příčku.
A jak dopadli reprezentanti Západočeských mladých včelařů z VKM Stříbro letos, kdy v kroužku došlo ke „generační výměně“ ?  Šimon Blažek, který nebyl na celostátním kole soutěže nováčkem, obsadil třinácté místo z třiceti šesti soutěžících a David Lang, ač nováček byl devátý. Oba přitom mají šanci se do nejvyšší soutěže mladých včelařů probojovat i v příštím ročníku a tam se pokusit navázat na úspěšné prezentaci mladých českých včelařů na mezinárodním poli. Oba k tomu mají dobré předpoklady, jako chovatelé vlastních včelstev i jako členové včelařského kroužku mládeže, v němž má vysoká kvalita činnosti dlouholetou tradici s úspěchy v soutěžích na oblastní, celostátní i mezinárodní úrovni.

 

V sobotu 8.června 2019 …

… se v rámci městských slavností ve Stříbře prezentovala v prostoru přem muzeem základní organizace stříbrských včelařů. Návštěvníky jsme seznamovali se zajímavostmi celoročního života ve včelím společenství. Ani zájemci o něco sladkého neodešli s prázdnou, k zakoupení byl již letošní květový med nebo zdobené medové pečivo.

Velkému zájmu se těšil demonstrační pozorovací úl se živými včelami, a to nejen u dětí, ale i u dospělých.

Jestliže jsme některému zvídavému návštěvníkovi nasadili brouka (včelu) do hlavy, tak jej mezi námi včelaři rádi přivítáme, stejně jako děti ve včelařském kroužku v příštím školním roce.

V sobotu 27.dubna 2019 …

… se již počtvrté ve Stříbře uskutečnilo oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2019. Zúčastnilo se 41 dětí z osmi včelařských kroužků z Plzeňského kraje. Setkání mladých včelařů přišli pozdravit a v soutěži podpořit členka rady Plzeňského kraje pro životní prostředí Mgr. Radka Trylčová, starosta hostitelského města a poslanec sněmovny ČR Ing. Václav Votava a pochopitelně také včelařští funkcionáři, člen republikového výboru Českého svazu včelařů Václav Pechlát a předseda okresního výboru ČSV Oldřich Dvorský. K úspěšnému konání soutěže přispěli sponzoři, rada Plzeňského kraje a rada města Stříbra, poslanec Ing. Votava, firmy KERMI ze Stříbra, Eissmann Bor, Vlková Partners s.r.o. Stříbro, OK Záchlumí, Dům dětí a mládeže Stříbro, Muzeum Stříbro a Mlékárna Stříbro. Vynikající prostředí pro uspořádání tohoto soutěžního setkání mládeže poskytla základní škola v Gagarinově ulici ve Stříbře. Poděkování za vstřícnost a pochopení pro potřeby soutěžících právem náleží nejen paní ředitelce, ale  i dalším zaměstnancům školy a pracovnicím školní jídelny.

Účastníci jsou rozděleni do dvou věkových kategorií, mladší žáci od prvé do páté třídy a starší od šesté do deváté třídy.  Soutěží se v pěti základních a dalších doplňkových disciplínách. Základními disciplínami jsou vědomostní test, znalost včelařsky významných rostlin, znalost včelařských pomůcek, schopnost pracovat se včelami při jejich chovu a schopnost využívat mikroskop při poznávání včel a jejich škůdců. V doplňkových disciplínách mladší žáci zdobili medové perníčky, sestavovali z vystřihovánky tělo včely, určovali jednotlivé části včelího těla, luštili zakódované včelařské pojmy a sestavovali z puzzlí obrázky ze života včel. Starší žáci zhotovovali úlové rámky, značili trubce náhradou za včelí matky a přenášeli do matečníkových misek nejmladší larvičky včel. Žáci ve starší kategorii, kteří se umístili v základní soutěži na prvém až čtvrtém místě pak ukazovali, že se včel opravdu nebojí, když svoje dovednosti předváděli se živými včelstvy na včelnici Základní organizace včelařů ve Stříbře.

Soutěž proběhla jako velmi urputné, ale korektní a čestné zápolení všech zúčastněných žáků. Po dobrém obědě a vyhodnocení všech podkladů došlo na vyhlášení výsledků. V kategorii mladších žáků se stal vítězem Filip Junek z včelařského kroužku (VKM) Kladruby, druhý byl Jakub Kasl také z VKM Kladruby a na třetím místě soutěž ukončil Jan Lontschar z VKM Zruč – Senec. V kategorii starších žáků zvítězil David Lang, na druhém místě skončil Šimon Blažek, oba z VKM Stříbro a třetí místo obsadila Klára Lontscharová z VKM Zruč – Senec. Starší žáci na prvém a druhém místě postupují do ústředního celorepublikového kola soutěže Zlatá včela v Nasavrkách a budou zde obhajovat vynikající úspěchy svých předchůdců, třetí umístěný je náhradníkem. Členové VKM ze Stříbra v posledních pěti letech v ústředním kole pravidelně obsazovali přední místa a zúčastňovali se dokonce i mezinárodního setkávání včelařské mládeže IMYB. V soutěži, která je součástí mezinárodního setkání, pak Matěj Frouz obsadil čtvrté místo v roce 2014, v roce 2015 Matěj Brzica dokonce zvítězil, v roce 2017 se v Anglii umístil Jakub Heicl na sedmém místě a v loňském roce na IMYB 2018 ve Francii obsadil mezi osmdesáti soutěžícími z 24 zemí Evropy, Afriky a Asie krásné desáté místo.

Na závěr letošního oblastního kola ve Stříbře byli úspěšní soutěžící na prvních pěti místech v obou kategoriích odměněni věcnými cenami a všichni ostatní účastníci obdrželi drobné dárky, které jim budou upomínkou na soutěžní setkání a také podnětem pro další rozvíjení jejich včelařských vědomostí a dovedností.  Mladým včelařům i jejich vedoucím je třeba popřát hodně úspěchů v prospěšné a chvályhodné činnosti, kterou beze sporu chov včel je. Všem, kteří se na uskutečnění letošního oblastního kola Zlaté včely ve Stříbře podíleli, patří upřímné poděkování. Již nyní se organizátoři a členové Základní organizace Českého svazu včelařů ve Stříbře těší na další setkání při Zlaté včele 2020.

Na níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout několik fotografií z letošního ročníku Zlaté včely.

https://vcelari-stribro.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela_2019_Stribro

https://vcelari-stribro.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela_2019_Stribro_cast_2/

V sobotu 6.dubna 2019 …

… se v prostorách Domu dětí a mládeže ve Stříbře od 9:00 hod uskutečnil Kurz výroby medového pečiva. Odměnou každému účastníkovi se staly jím zhotovené výrobky.

 

 

 


 

 

Informace pro veřejnost