Informace pro včelařeZačínáme včelařit

Mámo, táto  …  zítra začnu  včelařit

Jednou z prvních věcí kterou by si měl zájemce o včelaření zjistit je, nemá-li náhodou on nebo někdo z ostatních členů rodiny, kteří budou přicházet se včelami do kontaktu, alergii na včelí jed, protože sem tam nějaké to žihadlo patří k věci a žádný včelař se mu nevyhne. Je-li v tomto bodě vše v pořádku, měl by stejně jako každý jiný zodpovědný chovatel začít u základní odborné literatury, kde si ujasní, co vlastně chov těchto úžasných bodavých potvůrek obnáší a jakých úskalí se může dočkat. Chováme živé tvory a jakýmkoliv naším přehmatem trpí především včely, to by měl mít na paměti každý včelař hodný tohoto označení.
Druhou základní otázkou je, jaký úlový systém zvolit pro vlastní chov. Moderní nástavkové úly mají několik rámkových měr, vybrat tu nejvhodnější není pro začátečníka jednoduché. Máte-li možnost vyzkoušet si včelaření nanečisto u některého vašeho známého který včelaří, určitě ji využijte, pomůže vám s výběrem vlastních úlů. Při výběru zohledněte i váš věk a vaše fyzické proporce a schopnosti a to i s výhledem do budoucna.
Třetí a rovněž velmi důležitou otázkou je výběr vhodného stanoviště. Doporučuji vyhnout se místům na dně údolí (stín a inverzní teploty), na strmých svazích (špatná dostupnost), na prostranstvích celoročně otevřených větrům a přímému slunci (nevhodné podmínky), nevhodná jsou rovněž místa pod elektrickým vedením vysokého napětí, místa ve městech, kde se příliš blízko pohybují lidé, apod. Pro úly jsou vhodná místa odstíněná od větru, s vhodným vodním zdrojem ve vzdálenosti do 200m nebo kratší. Česna úlů je vhodné orientovat na jihovýchod, jih nebo jihozápad, nejlépe tak, aby byla zastíněna listnatými stromy před přímým letním poledním sluncem. Dlouhodobé vystavování úlů přímému (letnímu) slunci je nežádoucí – včely musí hodně ventilovat a tato nadměrná námaha zkracuje jejich život, zároveň se na této činnosti podílí velké množství včel – včelař se tak připravuje o medný výnos – včely nosí místo nektaru vodu, kterou používají k ochlazování úlu.  Po opadu listí na podzim, přes zimu a na jaře slunce dopadá na česna, zahřívá je a umožňuje včelám za vhodných teplotních podmínek pročišťovací prolety. Okolní porost by měl zajišťovat dostatek včelí pastvy v průběhu celé sezóny, blízkost alespoň několika vrb je ideální pro jarní rozvoj včelstva do síly, ovocné stromy v zahradách poskytují první významnou a bohatou snůšku. Javory, duby, lípy poskytují navazující menší snůšky, blízkost nejlépe smíšeného lesa umožní včelám létat na porosty maliníku a později za producenty medovice. Pole v okolí, jsou-li oseta vhodnými plodinami, nabízí také významné zdroje včelí potravy. Na zelených plochách ve městech roste jetel bílý, který poskytuje včelám kvalitní pyl i nektar. Na zahrádkách a předzahrádkách roste až do podletí pestrá směsice rostlin, které mohou být včelami využity jako zdroj pylu i nektaru. Fasády domů jsou často porostlé přísavníkem, který je včelami v době květu hojně navštěvován. Bude-li včelstvo umístěné na zahradě u rodinného domku, musí být česna orientována tak, aby včely nelétaly rovnou na sousedův pozemek nebo na veřejný chodník přímo za plotem.
Čtvrtou věcí je dostupnost včelařské podpory, tu usnadní zapojení začínajícího včelaře do základní včelařské organizace v nejbližším okolí. Zde se může snadno domluvit se zkušenějšími včelaři, konzultovat s nimi své poznatky a postřehy i získat radu od přítele na telefonu, když potřebuje zodpovědět dotaz nebo pomoci s nějakým zásahem ve včelstvu. S chovem včel se pojí i některé povinnosti, jejichž plnění se snáze řeší hromadně ve spolku a rovněž získávání potřebných léčiv prostřednictvím spolku je pro zájmového včelaře výhodné. V neposlední řadě je možné ve spolupráci se spolkem snadněji získat dotaci na nové úly při rozšiřování počtu chovaných včelstev.

Péče o roj nebo oddělek

Máte nakoupené úly, vybavení a ochranné pomůcky, zvolené stanoviště, teoretické (možná i praktické) znalosti už také nějaké jsou, jak tedy pokračovat dále ? Teprve nyní přichází ten správný čas na pořízení vlastních včeliček. Od známých včelařů můžete koncem května, popř. začátkem června snadno získat roj nebo oddělek. Jedná se o malé včelstvo, které bylo odděleno (oddělilo se) od včelstva kmenového. Roj se od oddělku liší v tom, že má (většinou) starou matku z původního včelstva a velké množství létavek, což mu umožňuje velmi rychlý následný rozvoj. Máte-li informace o původu a stáří matky, nemusí to být do začátku vůbec špatná volba, zejména když za něj nic nezaplatíte. Vždy se však musí jednat o roj známého původu, neznámé roje se likvidují, protože by mohly roznášet nemoci mezi okolní včelstva. U oddělku naopak dostanete kvalitní mladou matku, líhnoucí se mladušky a velmi málo létavek. Včelstvo můžete umístit rovnou do nástavku a obsednuté plásty oddělit tzv. Blinovovou přepážkou od zbylého volného prostoru. Postarejte se, aby dokázalo ovládat svoje teplotní poměry, tzn. zakryjte zasíťované dno a shora folií strůpek. Zajistěte přísun vody a dostatečný přístup čerstvého vzduchu, zejména roj potřebuje větrání otevřené více. Česno otevřené na jednu včelu u oddělku, u roje možno i více – podle jeho velikosti. Roj i oddělek je vhodné začít přikrmovat, a to nejlépe medocukrovým těstem. Dva díly moučkového cukru smícháte s jedním dílem medu, přidáte trochu vody a uhnětete těsto. Krmením simulujete snůšku, matka klade a včely staví dílo. Podle rychlosti rozvoje přidávejte postupně po jedné mezistěně mezi zavíčkovaný plodový plást a zbývající část plodového tělesa tak dlouho až včely plně obsednou celý nástavek. Podle síly včelstva také průběžně upravujte větrání a průchodnost česna. Přidání dalšího nástavku zrealizujete nejlépe tak, že polovinu včelami obsednutých plástů umístíte do nového nástavku a to tak, aby obsednuté plásty byly nad sebou a zároveň u přední strany úlu (u česna), zbytek místa v obou nástavcích vyplníte mezistěnami. Česno otevřete natolik, aby nebránilo včelám v běžném provozu, ale aby si ho dokázaly uhájit v případě pokusu o loupež. Nyní už je včelstvo dostatečně silné pro krmení cukerným roztokem. Budete-li i nadále přikrmovat a postupně přisunovat mezistěny, včely je rychle vystaví a matka zaklade. Tímto způsobem vychováte do zimy plnohodnotné včelstvo, které vás v příštím roce odmění první sladkou medovou odměnou.

Napsal : Zbyněk Folk, volně podle Včelařství, Vl. Veselý a kolektiv, 2013