Informace pro včelařeLéčení včelstev – termíny a postupy

JARO

Na jaře pozorně sledujeme chování včelstev na česnech při prvních proletech. Je možné zjistit bezmatečnost, popř. i uhynutí včelstva (žádná letová aktivita). Děláme si poznámky a při první možné příležitosti (teploty nad 10°C) provedeme prohlídku ve vytipovaných včelstvech.

Zkontrolujeme, jestli nulová letová aktivita opravdu znamená uhynutí včelstva, pokud ano, pokusíme se zjistit příčinu. Nejčastěji to bývá způsobeno nepřesunutím včelstva za zásobami,  případně jejich nedostatkem. Jestliže usoudíme, že za úhynem není nemoc, můžeme zbylými zásobami podělit ta včelstva, která mají zásob málo. K bezmatečnému včelstvu přidáme oddělek s matkou, když jej nemáme, přidáme včelstvo k jinému nebo jej rozdělíme do několika slabších včelstev. Máme-li podezření na nemoc, zásoby do jiných včelstev nepřidáváme, abychom neroznesli nákazu do ostatních úlů. Pokálené plásty a podložka znamená nosemu – v tom případě je třeba celý úl včetně plástů vydesinfikovat. Můžeme odebrat vzorek mrtvých včel a zaslat jej do laboratoře k vyšetření a určení příčiny úhynu. U zdravých včelstev zkrátíme prohlídku na minimum, kontrolujeme hlavně dostatek zásob v dosahu chumáče, jinak zasahovat není třeba.

V období, kdy se již ustálí teploty v odpoledních hodinách mezi 10 až 15°C, ale nejpozději do 15. dubna, můžeme provést nátěr plodu a následnou fumigaci. Toto ošetření minimalizuje počet roztočů Varroa destructor před začátkem nové včelařské sezóny. Pro nátěr plodu si připravíme roztok  v koncentraci 5 kapek prostředku M1-AER na 50 ml vody (velký panák, půl deci). Rozmícháme ve sklenici a štětcem naneseme na zavíčkovaný plod. Práce ve dvojici značně zkrátí dobu potřebnou pro ošetření jednoho včelstva. Ještě ten samý den provedeme u ošetřených včelstev fumigaci prostředkem Varidol. Před zásahem vložíme na dno vyčištěnou podložku a úl uzavřeme.
Podle počtu nástavků kapneme jednu až tři kapky nahoru na knotový proužek, zapálíme a zavěsíme do horního nástavku místo jednoho odebraného rámku. Úl zavřeme a necháme 35 minut utěsněný, aby účinná látka mohla působit. Fumigaci provádíme při teplotách nad 10°C.

Výzkumný včelařský ústav v Dole pro včelaře připravil novou látku VarroMed na bázi kyseliny mravenčí a šťavelové, s jejíž pomocí můžeme včelstva ošetřit také. Stanoveným množstvím látky pokapeme včely v uličkách a za 6 dní vyhodnotíme spad roztočů na podložce, je-li jich více než 10, zopakujeme ošetření ještě jednou. Přípravek je vhodný zejména pro jarní a podletní ošetření nicméně jako novinka (2018) s ním nejsou dlouhodobější zkušenosti.

LÉTO

V letním období kvůli vytáčení medu pro lidskou spotřebu volíme spíše zootechnické postupy,  např. odstraňování zavíčkovaných trubčích plástů. V případě, že zjistíme zvýšený spad roztočů Varroa na podložce (stovky až tisíce ks), nezbude nám nic jiného než ošetřit dané včelstvo Formidolem 40. Po léčení nebude již med med vhodný pro lidskou spotřebu, takže jej odebereme ještě před ošetřením nebo nástavek umístíme nad jiné včelstvo. Formidolovou desku dáme nahoru na rámky, podložíme ji kousky dřívek nebo větvičkami, a to tak, aby otvory v obalu unikaly výpary kyseliny mravenčí směrem dolů. Řídíme se příbalovou informací, zejména podle venkovních teplot. Necháme takto jeden až dva dny, poté vyjmeme desku z obalu úplně a obrácenou stranou ji vložíme do úlu na další dva dny a následně desku z úlu odstraníme. Tento zásah by měl být dostačující pro zredukování roztočů Varroa na únosnou míru. Včelstvo samozřejmě nadále sledujeme, ale další zásah většinou provádíme až v srpnu.

Koncem července, kdy zpravidla končí snůška, vytočíme med z úlů a provedeme výše popsané ošetření Formidolem i u ostatních včelstev. Po odebrání desek zkontrolujeme zásoby v úlech, případně krátce zakrmíme cukerným roztokem. V srpnu se v úlech matka znovu rozklade, aby dala život generaci zimních včel. Pro jejich ochranu vkládáme mezi zaplodované plásty Gabonové proužky (dle nákresu). Dále krmíme, přísun sladiny podněcuje matku v kladení a zároveň nám zásoby na zimu zpracují ještě letní včely, které do zimy úl stejně opustí. Takto napomůžeme vytvoření zdravé populace dlouhověkých včel, které zajistí zdárné přezimování včelstva.

Gabonové pásky ponecháváme v úlech po dobu 30 dnů, poté je nutné je vyjmout, aby nedocházelo ke vzniku rezistence roztočů Varroa na účinnou látku, kterou jsou proužky napuštěné.

PODZIM

Podzimní poklesy teplot postupně ukončí plodování matek, nicméně stále sledujeme spad na podložkách. Včely mohou vykrádat slabá včelstva nebo neošetřené zalétlé roje v okolí našeho stanoviště a odtud si mohou donést značná množství roztočů. Pro tento případ je opět vhodné zasáhnout již výše zmíněným novým prostředkem VarroMed. V polovině října už je ve včelstvech plodu málo a přichází vhodný čas na první fumigaci. Ta se provádí přípravkem Varidol.

Podle počtu nástavků (dáváme 2 kapky na jeden nástavek, ale maximálně 4 kapky) na knotový proužek, zapálíme a zavěsíme do horního nástavku místo jednoho odebraného rámku. Úl zavřeme a necháme 35 minut utěsněný, aby účinná látka mohla působit. Protože látka působí pouze na roztoče, kteří nejsou schovaní na zavíčkovaném plodu, je potřeba ošetření za 12-14 dní zopakovat znovu. Aby bylo ošetření účinné, provádíme jej při teplotách nad 10°C.

ZIMA

Zimní ošetření proti varroáze se provádí vzhledem k nízkým teplotám nejčastěji pomocí aerosolového vyvíječe. Protože je tento přístroj drahou záležitostí, jedná se o organizačně náročnou akci probíhající během prvního a druhého víkendu v prosinci. Přípravek Varidol se smísí s lékařským acetonem a ve formě aerosolu se vhání do úlu po dobu cca 40 sekund. Úl se na půl hodiny utěsní, aby mohla účinná látka dostatečně působit. V této době je plod ve včelstvech jen zcela vyjímečně, ošetření má tedy vysokou úspěšnost. Před koncem roku vyhodnotíme spad roztočů vyčistíme podložky a vrátíme je zpět do úlů. Odebranou měl můžeme odeslat do laboratoře na vyšetření na mor včelího plodu. Podložky zůstanou v úlech až do konce ledna, kdy odebíráme a odesíláme měl na povinné hromadné vyšetření na varroázu.

———————————————————————————————————————–

Možností jak ošetřovat včelstva stále přibývá  – o léčení s pomocí kyseliny šťavelové více zde.