Informace pro včelaře 

Ve čtvrtek 7.září se v KD Stříbro konala členská schůze.

Při členské schůzi byli včelaři seznámeni s uplynulými akcemi a s činností naplánovanou v dalším období. Také předkládali vyplněné žádosti o dotaci 1D a další dokumenty dle předem zaslaných informací.

Odevzdávaly se i z úlů vyjmuté gabonové pásky (použité i nepoužité).

___________________________________________________________________

Informace k dotaci na podporu včelařství pro včelaře na území Plzeňského kraje v roce 2023 :

– pravidla pro přiznání dotace – zde

– formulář žádosti PDF (vytisknout a vyplnit ručně) – zde

– formulář žádosti Excel (je možné vyplnit v počítači a pak jen vytisknout a podepsat) – zde

 

___________________________________________________________________

Výsledky vyšetření zimní měli – 2023

Vzhledem k masivním proletům na přelomu roku je počet roztočů v měli logicky znatelně vyšší než v letech, kdy k proletům nebylo vhodné počasí. Přesto chceme apelovat na včelaře, kteří mají průměr na včelstvo větší než 30 roztočů, aby jej řádně a se zvýšenou péčí ošetřili. Právě tato včelstva se mohou stát hrozbou pro okolní včelaře, zaprvé kvůli roztočům, zadruhé kvůli virům.  Právě tato včelstva také mohou velmi záhy uhynout a rozšířit problémy do svého okolí.

Výsledky zde.

___________________________________________________________________

Pozvánka

Vážení přátelé, zveme vás na výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 4. února 2023 od  9:00 hodin na velké galerii kulturního domu ve Stříbře.

Pozvánka zde.

Občerstvení zajištěno, vaše účast je nutná, přijďte prosím včas, musíme toho letos zvládnout hodně.
Kromě toho, že budou včelaři odevzdávat vzorky měli k vyšetření na varroázu, dojde k volbě nového výboru a na závěr se bude vyplácet dotace 1D a vybírat členské příspěvky.

 

1) K vlastní organizaci schůze :

Po příchodu se včelaři podepíší na prezenční listinu a odevzdají vzorek měli. Pokud by to náhodou nestihli, budou mít možnost ještě o přestávce, kdy také obdrží malé občerstvení. Poté zahájíme schůzi a budeme se řídit oznámeným programem.

 

2) Pokyny k odběru měli :

Obalový materiál na měl obdržíte od svých úsekových důvěrníků. Nejlépe o víkendu 28. a 29. ledna odeberou včelaři měl a podložky po očištění vrátí zpět do včelstev.
Odebranou zimní měl usušíte při pokojové teplotě v krabici na novinách někde na skříni (v žádném případě ne přímo na topení !),
přes hrubé síto ji zbavíte mrtvolek včel a větších nečistot, nasypete ji do kelímku, překryjete papírovým ubrouskem a zajistíte gumičkou.
Okraje ubrousku prosím zastřihněte, aby nevlály všude okolo. Kelímek označte pouze jménem chovatele, případně uvedením stanoviště, máte-li jich více.
Žádné další údaje nejsou potřeba, štítky s přesným označením kelímků za vás vytiskneme a nalepíme centrálně.

 

3) Pokyny – stavy včelstev :

Při příležitosti odběru měli všichni včelaři zjistí poklepem na úl a následným poslechem aktuální stavy (živých) včelstev, které během schůze uvedou na kolující dokument.
Protože se letos opět objevují značné úhyny, vedení ČSV po nás chce nahlásit aktuální stavy včelstev, aby měl svaz podklady pro jednání se státní veterinární správou.

 

4) Výplata dotace 1D :

Na závěr schůze se bude vyplácet dotace 1D a platit členské příspěvky. Jestliže se včelař z vážných důvodů nemůže zúčastnit členské schůze, nechť vybaví kolegu včelaře nebo např. svého úsekového důvěrníka vyplněnou a podepsanou plnou mocí k převzetí této dotace – dokument najdete v časopisu Včelařství číslo 8/2022 nebo také zde.

___________________________________________________________________

Pozvánka

Vážení přátelé, zveme vás na členskou schůzi, která se uskuteční dne 8. září 2022 od  17:30 hodin na velké galerii kulturního domu ve Stříbře
Program:
– Zpráva o činnosti výboru
– Aktuální situace ve včelstvech + podzimní opatření k zazimování
– Účast ZO na Dnu kulturního dědictví.
– Předložení žádostí o dotaci 1D


Při členské schůzi budou včelaři předkládat řádně vyplněné žádosti o dotaci 1D. Potřebné formuláře jsou uveřejněny ve Včelařství 8/2022. Spolu se žádostí se budou odevzdávat také Podklady pro statistický výkaz o včelaření a ti včelaři, kteří mají svoje včelstva umístěna v obvodu působnosti jiné základní organizace, doloží potvrzení o tom, že o dotaci 1D nepožádali u této ZO. Včelaři, kteří mají včelstva v okruhu působnosti ZO Bor, Černošín, Kladruby a Svojšín je nemusí předložit potvrzené (potvrzení vyžádá naše ZO hromadně).
Všichni včelaři také musí odevzdat podepsané potvrzení od ČMSCH Hradišťko, nebo jeho kopii, kde musí počty včelstev souhlasit s těmi, které jsou uvedeny na žádosti o dotaci 1D.
Pokud nebudete mít k dispozici příslušný tiskopis, požádejte o něj svého důvěrníka.
Vaše účast na schůzi je proto nutná. Pokud se nebude některý člen z vážných důvodů moci členské schůze zúčastnit, nechť všechny potřebné dokumenty předá k odevzdání svému skupinovému důvěrníkovi tak, aby je tento mohl odevzdat místo něj. Gabonové pásky (použité i nepoužité) přineste prosím na schůzi také.

Noví včelaři – nebudete-li si vědět rady s vyplňováním, požádejte o radu nebo spolupráci vašeho skupinového důvěrníka.

Formuláře potřebné pro žádost o dotaci 1D
se také dají stáhnout ze stránek ČSV zde : https://www.vcelarstvi.cz/formulare/

Jde o tyto čtyři formuláře :
1) Žádost o dotaci 1D 2022 :  zde

2) Kopie hlášení do Hradištka (to vám přijde většinou poštou) – v naší ZO zasíláme toto hlášení hromadně, takže to všichni včelaři přinesou vyplněné a podepsané s sebou na schůzi.
Kdo má nastaveno posílání emailem, tomu přijde odkaz a heslo, údaje zadá do webového formuláře, po zadání data uloží a vytiskne kopii pro odevdání na schůzi naší ZO.
POZOR !!! Dle informace od ČMSCH bude přístup do webového formuláře umožněn až od 1.září 2022 !

Pokud vám nepřijde poštou nic nebo se vám nepovede vytisknout informaci z webového formuláře, v tom případě vyplníte klasické hlášení o počtu včelstev,
ke stažení zde : https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/hlaseni_poctu_vcelstev-2021.pdf
Bez kopie hlášení do Hradištka nebude vaše žádost o dotaci 1D přijata.

3) Podklady pro statistický výkaz 2022 :   zde

4) Včelaři, kteří mají svá včelstva na území jiné ZO ČSV, budou potřebovat ještě :

zde

Některé výše zmíněné okolní organizace se budou obesílat hromadně …

___________________________________________________________________

Informace k dotaci na podporu včelařství pro včelaře na území Plzeňského kraje v roce 2022 :

– pravidla pro přiznání dotace – zde

– formulář žádosti – zde

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – duben 2022 – zde

Slovo včelařům – březen 2022 – zde

Výsledky varroáza 2022 – zde

Tabulka je seřazena podle registračních čísel včelařů.

___________________________________________________________________

Dne 26.2.2022 se uskutečnila výroční členská schůze.

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – únor + předjaří 2022 – zde

Slovo včelařům – únor 2022 – zde

Slovo včelařům – leden 2022 – zde

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – prosinec 2021 – zde

Slovo včelařům – listopad 2021 – zde

Slovo včelařům – říjen 2021 – zde

___________________________________________________________________

Poznámka ke schůzi 6. září 2021 :

Na základě mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví ČR, platného od 1.září 2021, budou při schůzi ZO ČSV konané dne 6.září v prostorách KD Stříbro uplatňována nařízení dle bodu 13 tohoto opatření :

– Na schůzi nebude vpuštěn účastník, který bude vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19
– Účastníci jsou povinni se prokázat potvrzením (certifikátem) o ukončeném očkování, od druhé dávky očkování by mělo uplynout více než 14 dní
– Není-li účastník očkován, musí se prokázat antigenním nebo PCR testem, starým nejdéle 7 dní
– Organizátor akce je povinen tato potvrzení před začátkem akce zkontrolovat
– Ve vnitřních prostorách je povinné mít nasazenou roušku nebo respirátor, ve vlastním zájmu udržujte také rozestupy 1,5m

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 – Pozvánka

Vážení přátelé, zveme vás na členskou schůzi, která se uskuteční dne 6. září 2021 od 17.00 hodin na velké galerii kulturního domu ve Stříbře
Program:
– Zpráva o činnosti výboru
– Pořízení agregátu k aerosolovému ošetření včelstev
– Aktuální situace ve včelstvech + podzimní opatření k zazimování
– VKM v novém školním roce
– Účast ZO na Dnu kulturního dědictví.
– Předložení žádostí o dotaci 1D


Při členské schůzi budou včelaři předkládat řádně vyplněné žádosti o dotaci 1D. Potřebné formuláře jsou uveřejněny ve Včelařství 8/2021. Spolu se žádostí se předkládají Podklady pro statistický výkaz
o včelaření a ti včelaři, kteří mají svoje včelstva umístěna v obvodu působnosti jiné základní organizace, potvrzení o tom, že o dotaci 1D nepožádali u této ZO. Včelaři, kteří mají včelstva v okruhu působnosti ZO Bor, Černošín, Kladruby a Svojšín je nemusí předložit potvrzené (potvrzení vyžádá naše ZO hromadně).
Všichni včelaři také musí odevzdat podepsané potvrzení od ČMSCH Hradišťko, nebo jeho kopii,
kde musí počty včelstev souhlasit s těmi, které jsou uvedeny na žádosti o 1D.
Pokud některý včelař nebude mít k dispozici některý z tiskopisů, požádá o něj svého důvěrníka.
Vaše účast na schůzi je proto nutná. Pokud se nebude některý člen z vážných důvodů moci členské schůze zúčastnit, nechť všechny potřebné dokumenty předá k odevzdání svému skupinovému důvěrníkovi tak, aby je ten mohl odevzdat místo něj. Gabonové pásky (použité i nepoužité) budete odevzdávat svým skupinovým důvěrníkům při vydávání Varidolu na začátku měsíce října.

Počítejte také s tím, že letos budeme navíc vybírat 100,- Kč na nový agregát pro aerosolové ošetření včelstev – bližší info na schůzi.

Noví včelaři – nebudete-li si vědět rady s vyplňováním, požádejte o radu nebo spolupráci vašeho skupinového důvěrníka.

Formuláře potřebné pro žádost o dotaci 1D
se také dají stáhnout ze stránek ČSV zde : https://www.vcelarstvi.cz/formulare/

Jde o tyto čtyři formuláře :
1) Žádost o dotaci 1D 2021 :  https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/pozadavek-na-dotaci_1-d-vyplnitelny-.pdf

2) Kopie hlášení do Hradištka (to vám přijde většinou poštou) – v naší ZO zasíláme toto hlášení hromadně, takže to všichni včelaři přinesou vyplněné a podepsané s sebou na schůzi.
Kdo má nastaveno posílání emailem, tomu přijde odkaz a heslo, údaje zadá do webového formuláře, po zadání data uloží a vytiskne kopii pro pana Koubka.
POZOR !!! Dle informace od ČMSCH bude přístup do webového formuláře umožněn až od 1.září 2021 !

Pokud vám nepřijde poštou nic nebo se vám nepovede vytisknout informaci z webového formuláře, v tom případě vyplníte klasické hlášení o počtu včelstev,
ke stažení zde : https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/hlaseni_poctu_vcelstev-2021.pdf
Bez kopie hlášení do Hradištka nebude vaše žádost o dotaci 1D přijata.

3) Podklady pro statistický výkaz 2021 :  https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/podklady-pro-statististicky-vykaz-v-roce-2021-fyzicka-osoba-vyplnitelne.pdf

4) Včelaři, kteří mají svá včelstva na území jiné ZO ČSV, budou potřebovat ještě :

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2021-vyplnitelne-act.pdf

Některé okolní organizace se budou obesílat hromadně – viz upřesnění na pozvánce …

 

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – srpen 2021 – zde

Slovo včelařům – červenec 2021 – zde

Slovo včelařům – květen 2 2021 – zde

Slovo včelařům – květen 1 2021 – zde

___________________________________________________________________

Vážení přátelé, předkládáme vám aktuální informaci k dotaci plzeňského kraje pro podporu včelařství.

Žádost je třeba zaslat na uvedenou adresu nejpozději do 4.6.2021,
o odeslání žádosti prosím informujte svoji základní organizaci ČSV (p.Koubka nebo p. Hackera).  Žádat nemohou včelaři, kteří obdrželi dotaci na podporu včelařství z rozpočtu Plzeňského kraje v letech 2012 až 2020 nebo ti, kteří odmítli účast na plošném laboratorním vyšetření na nákazu morem včelího plodu hrazeného z rozpočtu Plzeňského kraje v období 2019/2020.

– podrobné info  zde

– formulář žádosti pdf  zde

nebo

– formulář žádosti xls  zde

___________________________________________________________________

 

Vážení přátelé, protože pandemie Covidu 19 trvá v nezmenšené míře i nadále, chceme vás informovat alespoň touto cestou.

Slovo včelařům – duben 2 2021 – zde

Slovo včelařům – duben 1 2021 – zde

Slovo včelařům – březen 2021 – zde

Slovo včelařům – únor 2021 – zde

Slovo včelařům – leden 2021 – zde

Slovo včelařům – prosinec – zde

Slovo včelařům – listopad – zde

___________________________________________________________________