Informace pro včelaře 

Pozvánka

Vážení přátelé, zveme vás na členskou schůzi, která se uskuteční dne 8. září 2022 od  17:30 hodin na velké galerii kulturního domu ve Stříbře
Program:
– Zpráva o činnosti výboru
– Aktuální situace ve včelstvech + podzimní opatření k zazimování
– Účast ZO na Dnu kulturního dědictví.
– Předložení žádostí o dotaci 1D


Při členské schůzi budou včelaři předkládat řádně vyplněné žádosti o dotaci 1D. Potřebné formuláře jsou uveřejněny ve Včelařství 8/2022. Spolu se žádostí se budou odevzdávat také Podklady pro statistický výkaz o včelaření a ti včelaři, kteří mají svoje včelstva umístěna v obvodu působnosti jiné základní organizace, doloží potvrzení o tom, že o dotaci 1D nepožádali u této ZO. Včelaři, kteří mají včelstva v okruhu působnosti ZO Bor, Černošín, Kladruby a Svojšín je nemusí předložit potvrzené (potvrzení vyžádá naše ZO hromadně).
Všichni včelaři také musí odevzdat podepsané potvrzení od ČMSCH Hradišťko, nebo jeho kopii, kde musí počty včelstev souhlasit s těmi, které jsou uvedeny na žádosti o dotaci 1D.
Pokud nebudete mít k dispozici příslušný tiskopis, požádejte o něj svého důvěrníka.
Vaše účast na schůzi je proto nutná. Pokud se nebude některý člen z vážných důvodů moci členské schůze zúčastnit, nechť všechny potřebné dokumenty předá k odevzdání svému skupinovému důvěrníkovi tak, aby je tento mohl odevzdat místo něj. Gabonové pásky (použité i nepoužité) přineste prosím na schůzi také.

Noví včelaři – nebudete-li si vědět rady s vyplňováním, požádejte o radu nebo spolupráci vašeho skupinového důvěrníka.

Formuláře potřebné pro žádost o dotaci 1D
se také dají stáhnout ze stránek ČSV zde : https://www.vcelarstvi.cz/formulare/

Jde o tyto čtyři formuláře :
1) Žádost o dotaci 1D 2022 :  zde

2) Kopie hlášení do Hradištka (to vám přijde většinou poštou) – v naší ZO zasíláme toto hlášení hromadně, takže to všichni včelaři přinesou vyplněné a podepsané s sebou na schůzi.
Kdo má nastaveno posílání emailem, tomu přijde odkaz a heslo, údaje zadá do webového formuláře, po zadání data uloží a vytiskne kopii pro odevdání na schůzi naší ZO.
POZOR !!! Dle informace od ČMSCH bude přístup do webového formuláře umožněn až od 1.září 2022 !

Pokud vám nepřijde poštou nic nebo se vám nepovede vytisknout informaci z webového formuláře, v tom případě vyplníte klasické hlášení o počtu včelstev,
ke stažení zde : https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/hlaseni_poctu_vcelstev-2021.pdf
Bez kopie hlášení do Hradištka nebude vaše žádost o dotaci 1D přijata.

3) Podklady pro statistický výkaz 2022 :   zde

4) Včelaři, kteří mají svá včelstva na území jiné ZO ČSV, budou potřebovat ještě :

zde

Některé výše zmíněné okolní organizace se budou obesílat hromadně …

___________________________________________________________________

Informace k dotaci na podporu včelařství pro včelaře na území Plzeňského kraje v roce 2022 :

– pravidla pro přiznání dotace – zde

– formulář žádosti – zde

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – duben 2022 – zde

Slovo včelařům – březen 2022 – zde

Výsledky varroáza 2022 – zde

Tabulka je seřazena podle registračních čísel včelařů.

___________________________________________________________________

Dne 26.2.2022 se uskutečnila výroční členská schůze.

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – únor + předjaří 2022 – zde

Slovo včelařům – únor 2022 – zde

Slovo včelařům – leden 2022 – zde

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – prosinec 2021 – zde

Slovo včelařům – listopad 2021 – zde

Slovo včelařům – říjen 2021 – zde

___________________________________________________________________

Poznámka ke schůzi 6. září 2021 :

Na základě mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví ČR, platného od 1.září 2021, budou při schůzi ZO ČSV konané dne 6.září v prostorách KD Stříbro uplatňována nařízení dle bodu 13 tohoto opatření :

– Na schůzi nebude vpuštěn účastník, který bude vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19
– Účastníci jsou povinni se prokázat potvrzením (certifikátem) o ukončeném očkování, od druhé dávky očkování by mělo uplynout více než 14 dní
– Není-li účastník očkován, musí se prokázat antigenním nebo PCR testem, starým nejdéle 7 dní
– Organizátor akce je povinen tato potvrzení před začátkem akce zkontrolovat
– Ve vnitřních prostorách je povinné mít nasazenou roušku nebo respirátor, ve vlastním zájmu udržujte také rozestupy 1,5m

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 – Pozvánka

Vážení přátelé, zveme vás na členskou schůzi, která se uskuteční dne 6. září 2021 od 17.00 hodin na velké galerii kulturního domu ve Stříbře
Program:
– Zpráva o činnosti výboru
– Pořízení agregátu k aerosolovému ošetření včelstev
– Aktuální situace ve včelstvech + podzimní opatření k zazimování
– VKM v novém školním roce
– Účast ZO na Dnu kulturního dědictví.
– Předložení žádostí o dotaci 1D


Při členské schůzi budou včelaři předkládat řádně vyplněné žádosti o dotaci 1D. Potřebné formuláře jsou uveřejněny ve Včelařství 8/2021. Spolu se žádostí se předkládají Podklady pro statistický výkaz
o včelaření a ti včelaři, kteří mají svoje včelstva umístěna v obvodu působnosti jiné základní organizace, potvrzení o tom, že o dotaci 1D nepožádali u této ZO. Včelaři, kteří mají včelstva v okruhu působnosti ZO Bor, Černošín, Kladruby a Svojšín je nemusí předložit potvrzené (potvrzení vyžádá naše ZO hromadně).
Všichni včelaři také musí odevzdat podepsané potvrzení od ČMSCH Hradišťko, nebo jeho kopii,
kde musí počty včelstev souhlasit s těmi, které jsou uvedeny na žádosti o 1D.
Pokud některý včelař nebude mít k dispozici některý z tiskopisů, požádá o něj svého důvěrníka.
Vaše účast na schůzi je proto nutná. Pokud se nebude některý člen z vážných důvodů moci členské schůze zúčastnit, nechť všechny potřebné dokumenty předá k odevzdání svému skupinovému důvěrníkovi tak, aby je ten mohl odevzdat místo něj. Gabonové pásky (použité i nepoužité) budete odevzdávat svým skupinovým důvěrníkům při vydávání Varidolu na začátku měsíce října.

Počítejte také s tím, že letos budeme navíc vybírat 100,- Kč na nový agregát pro aerosolové ošetření včelstev – bližší info na schůzi.

Noví včelaři – nebudete-li si vědět rady s vyplňováním, požádejte o radu nebo spolupráci vašeho skupinového důvěrníka.

Formuláře potřebné pro žádost o dotaci 1D
se také dají stáhnout ze stránek ČSV zde : https://www.vcelarstvi.cz/formulare/

Jde o tyto čtyři formuláře :
1) Žádost o dotaci 1D 2021 :  https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/pozadavek-na-dotaci_1-d-vyplnitelny-.pdf

2) Kopie hlášení do Hradištka (to vám přijde většinou poštou) – v naší ZO zasíláme toto hlášení hromadně, takže to všichni včelaři přinesou vyplněné a podepsané s sebou na schůzi.
Kdo má nastaveno posílání emailem, tomu přijde odkaz a heslo, údaje zadá do webového formuláře, po zadání data uloží a vytiskne kopii pro pana Koubka.
POZOR !!! Dle informace od ČMSCH bude přístup do webového formuláře umožněn až od 1.září 2021 !

Pokud vám nepřijde poštou nic nebo se vám nepovede vytisknout informaci z webového formuláře, v tom případě vyplníte klasické hlášení o počtu včelstev,
ke stažení zde : https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/hlaseni_poctu_vcelstev-2021.pdf
Bez kopie hlášení do Hradištka nebude vaše žádost o dotaci 1D přijata.

3) Podklady pro statistický výkaz 2021 :  https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/podklady-pro-statististicky-vykaz-v-roce-2021-fyzicka-osoba-vyplnitelne.pdf

4) Včelaři, kteří mají svá včelstva na území jiné ZO ČSV, budou potřebovat ještě :

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2021-vyplnitelne-act.pdf

Některé okolní organizace se budou obesílat hromadně – viz upřesnění na pozvánce …

 

___________________________________________________________________

Slovo včelařům – srpen 2021 – zde

Slovo včelařům – červenec 2021 – zde

Slovo včelařům – květen 2 2021 – zde

Slovo včelařům – květen 1 2021 – zde

___________________________________________________________________

Vážení přátelé, předkládáme vám aktuální informaci k dotaci plzeňského kraje pro podporu včelařství.

Žádost je třeba zaslat na uvedenou adresu nejpozději do 4.6.2021,
o odeslání žádosti prosím informujte svoji základní organizaci ČSV (p.Koubka nebo p. Hackera).  Žádat nemohou včelaři, kteří obdrželi dotaci na podporu včelařství z rozpočtu Plzeňského kraje v letech 2012 až 2020 nebo ti, kteří odmítli účast na plošném laboratorním vyšetření na nákazu morem včelího plodu hrazeného z rozpočtu Plzeňského kraje v období 2019/2020.

– podrobné info  zde

– formulář žádosti pdf  zde

nebo

– formulář žádosti xls  zde

___________________________________________________________________

 

Vážení přátelé, protože pandemie Covidu 19 trvá v nezmenšené míře i nadále, chceme vás informovat alespoň touto cestou.

Slovo včelařům – duben 2 2021 – zde

Slovo včelařům – duben 1 2021 – zde

Slovo včelařům – březen 2021 – zde

Slovo včelařům – únor 2021 – zde

Slovo včelařům – leden 2021 – zde

Slovo včelařům – prosinec – zde

Slovo včelařům – listopad – zde

___________________________________________________________________